D-OSPK_1 Kennzeichen D-OSPK (2)
Hersteller Kubicek Balloons
Typ/Muster BB SS Piggy
Volumen 3000 cbm

D-OOLA_1 Kennzeichen D-OOLA
Hersteller Schroeder fire balloons
Typ/Muster G125/28
Volumen 12500 cbm

 

10704"joomplu:" Kennzeichen D-ORAN (2)
Hersteller Ballonbau Wörner
Typ/Muster NL-1000
Volumen 1000 cbm

D-OMGO_1 Kennzeichen D-OMGO
Hersteller Kubicek Balloons
Typ/Muster BB26Z
Volumen 2600 cbm

 

D-OTGO_1 Kennzeichen D-OTGO
Hersteller Kubicek Balloons
Typ/Muster BB26Z
Volumen 2600 cbm